top of page

Schoolbezoeken en vrijetijdscentra

Jullie zijn, u bentdocenten je zoekt een schooluitjeorigineelEnaangepastop de leeftijd van uw leerlingen? Het Château de Fontaine-Henry zou aan uw wensen moeten voldoen. Van dekleuterschoolnaar deprimair einde, we bieden urondleidingen met gidsEnwerkplaatsenover twee periodes om uw studenten open te stellen voorerfeniset al'geschiedenis

bottom of page