top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

U bent momenteel verbonden met de site:www.chateaudefontainehenry.com

<https://www.chateaudefontainehenry.com/> van deze site is onderworpen aan de naleving van de toepasselijke wetgeving en de volgende algemene voorwaarden voor toegang en gebruik. 

De website vanKasteel Fontaine-Henrywordt bewerkt doorBeheer Fontaine-Henry  - SIREN-nummer: 445 303 456

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met het Château de Fontaine-Henry:

  • Elektronisch via het contactformulier of rechtstreeks op: welkom@chateaudefontainehenry.com

  • Telefonisch op: 02 31 26 93 67

  • Per post naar het adres: Kasteel Fontaine-Henry,Kasteel plein,14610 Fontaine-Henry

 

De website vanKasteel Fontaine-Henrywordt gehost door company Wix - Wix.com Inc. - 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158 - +1 415-639-9034 - www.wix.com <https://www.wix.com/>

Bescherming van persoonsgegevens

Deze site respecteert de privacy van de gebruiker en voldoet aan EU-verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming (GDPR). Dit is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.    

 

Persoonlijke informatie kan worden verzameld tijdens uw bezoeken aan onze site:

  • Bij het verzenden van een bericht via ons contactformulier worden achternamen, voornamen en e-mailadressen verzameld, evenals uw IP-adres. 

  • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Waarom verzamelen we uw gegevens? 

  • Om onze informatie te volgen (nieuwsbrief, enz.).

  • Voor het beheer van klantenrelaties (verzoek om informatie, enz.).

 

Alle informatie die wordt verzonden via ons contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt opgeslagen op de beveiligde servers van onze host.

 

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden één jaar bewaard, te rekenen vanaf onze laatste uitwisseling. De gegevens die worden verzonden bij het verzenden van opmerkingen worden gedurende de hele levensduur van de website bewaard.

 

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site van deKasteel Fontaine-Henrywordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

 

In overeenstemming met de Franse en Europese wetgeving heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of per post op het hierboven vermelde adres.

In geval van een probleem heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL. Voor meer informatie nodigen wij u uit om hun website te raadplegen om de uitvoeringsvoorwaarden te kennen (www.cnil.fr). 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, waarbij elke wijziging onmiddellijk van kracht wordt. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met het geldende privacybeleid. Het wordt daarom sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig opnieuw te lezen om uw toestemming te behouden.  

Inhoud van de website

Deze site heeft tot doel informatie te geven over deKasteel Fontaine-Henry, haar geschiedenis, haar beheer, haar activiteiten en andere zaken die verband kunnen houden met deze gebieden.

 

De website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel de publicatiebeheerder en de uitgevers van de site ernaar streven om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en actualisering van de gepubliceerde informatie zo goed mogelijk te waarborgen; we kunnen de afwezigheid van fouten of omissies die significant kunnen zijn niet garanderen. De site kan niet als volledig en definitief worden beschouwd.

 

DEKasteel Fontaine-Henryneemt de verantwoordelijkheid op zich voor de opmerkingen op de pagina's en artikelen van deze site. De meningen van bezoekers zijn de verantwoordelijkheid van hun respectieve auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van deKasteel Fontaine-Henry. Elke melding die in strijd is met de wet (aanzetten tot haat, beledigingen, enz.) zal worden verwijderd zodra de beheerders van de site er kennis van nemen.

Hyperlinks en cookies

De site www.chateaudefontainehenry.combevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor dit feit en voor de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de sitewww.chateaudefontainehenry.com, kunnen een of meer cookies automatisch op zijn computer worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te melden en eventueel te weigeren op de beschreven manier op het volgende adres:  www.cnil.fr

Château de Fontaine-Henry - 3 Place du château - 14610 Fontaine-Henry

Beheer Fontaine-Henry

bottom of page